Volver a los detalles del artículo Akademia Nauk SSSR-Institut Latinskoy Ameriki (Ed.) SSSR i latinskaya 1917-1967. ( La URSS y América Latina 1917-1967). Moscú : Izdatelstvo Mezhdunarodnye otnosheniya, 1967 Descargar Descargar PDF